Algemene voorwaarden

Dit is een vertaling van het originele Duitse document en alleen voor het gemak.

Algemene voorwaarden van de aanbieder IDEALDERM GmbH
§ 1 bereik
§ 2 Contractafsluiting
§ 3 Opslag van de tekst van het contract
§ 4 Eigendomsvoorbehoud
§ 5 Aansprakelijkheid voor gebreken
§ 6 Beperking van aansprakelijkheid
§ 7 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
§ 8 Geschillenbeslechting
§ 9 Inkoopvoorwaarden
§ 10 Contracttaal
§ 11 Betaalmogelijkheden
§ 12 Herroeping
 

§ 1 bereik
Overeenkomsten tussen IDEALDERM GmbH, eigenaar Faiza Lemoine, (hierna "verkoper") en een consument of ondernemer (hierna "klant") via de online winkel van de verkoper worden beheerst door de volgende algemene voorwaarden (AV). Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De contracttaal is Duits.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn (§ 13 BGB).
Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een maatschap is een maatschap die is uitgerust met de mogelijkheid om rechten te verwerven en schulden aan te gaan (§ 14 BGB).

§ 2 Contractafsluiting
(1) De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod van de verkoper om een ​​koopovereenkomst te sluiten, maar een uitnodiging aan de klant om een ​​bindend aanbod te doen.
(2) De klant kan het gewenste artikel vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken. De klant kan te allen tijde vrijblijvend de inhoud van het winkelmandje inzien door op de knop "Mijn winkelmandje" te klikken. De artikelen in de winkelwagen kunnen op elk moment uit de winkelwagen worden verwijderd door op de "x"-knop (verwijderen) of de "afbeelding" in de prullenbak, die zich rechts van de artikelprijs bevindt, te klikken. Als de klant het/de artikel(en) in de winkelwagen wil kopen, moet eerst op de knop "Doorgaan naar afrekenen" worden gedrukt. In het volgende overzicht kan de klant zijn land van bestemming en een betaalmethode selecteren. Nadat de klant op de knop "Afrekenen" heeft gedrukt, wordt gevraagd om zijn gegevens in te voeren. De verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. Door op de knop "verder" te klikken, komt de klant in een besteloverzicht. Hier kan de klant zijn invoer nogmaals controleren. De klant kan zijn invoer corrigeren via de knop "Bewerken". Door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" of "Kopen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod tot aankoop van het/de artikel(en). Hiermee is het bestelproces voltooid. De klant kan het bestelproces op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. De klant kan zijn aanbod ook per e-mail, post, fax of telefoon bij de verkoper indienen.
Na ontvangst van de bestelling ontvangt de koper automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail en de algemene voorwaarden in de bijlage (voorwaarde hiervoor is opgave van een geldig e-mailadres). Deze automatische bevestiging houdt echter nog geen aanvaarding van het aanbod in juridische zin in. Het contract komt pas tot stand bij overhandiging van de goederen aan de klant.
De vorm en kleur van de productverpakking kan iets afwijken van de productafbeeldingen.
(3) De klant heeft alleen recht op gratis geschenken in verband met bestelde en betaalde goederen. Indien in het geval van een bestelling retour als onderdeel van een bezwaar, alleen de betaalde goederen worden geretourneerd aan de verkoper en het gratis geschenk ontbreekt, moet deze worden betaald en wordt de productwaarde in mindering gebracht op de terugbetaling.

§ 3 Opslag van de tekst van het contract
De tekst van het contract (met informatie over het type artikel, aankoopprijs, aankoopdatum, enz.) wordt door de verkoper opgeslagen op zijn interne systemen nadat het contract is gesloten. De opgeslagen tekst van het contract wordt echter niet toegankelijk gemaakt voor de klant. De klant kan het bestelproces zelfstandig beveiligen door een screenshot te maken of door de pagina af te drukken.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud
Indien de verkoper bij de levering van de goederen een voorschot betaalt, behoudt hij de eigendom van de goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Aansprakelijkheid voor gebreken
(1) Rechten op aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Op de aangeboden goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing.
De koper is verplicht de verkoper onmiddellijk na ontvangst van beschadigde goederen op de hoogte te stellen, zodat hij in geval van transportschade tijdig aanspraak kan maken op de transportonderneming.
(2) Garantie aan consumenten voor gebruikte goederen
Indien de klant een consument is, vervallen de garantieclaims voor gebreken aan gebruikte goederen een jaar nadat de verkochte goederen aan de klant zijn overhandigd. Uitgesloten van deze bepaling zijn aanspraken op schadevergoeding, aanspraken op gebreken die de verkoper op frauduleuze wijze verzwegen heeft en aanspraken op een garantie die de verkoper op zich heeft genomen voor de kwaliteit van de goederen. Voor deze uitgesloten vorderingen gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
(3) Garantie aan ondernemers
De garantieaanspraken van de ondernemer wegens gebreken aan de goederen verjaren één jaar na de risico-overgang. Uitgesloten van deze bepaling zijn aanspraken op schadevergoeding, aanspraken op gebreken die de verkoper op frauduleuze wijze verzwegen heeft en aanspraken op een garantie die de verkoper op zich heeft genomen voor de kwaliteit van de goederen. Het verhaalsrecht volgens § 478 BGB is eveneens uitgesloten. Voor deze uitgesloten vorderingen gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 6 Beperking van aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim is uitgesloten voor zover deze geen betrekking hebben op essentiële contractuele verplichtingen, schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, garanties of claims op grond van de productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door plaatsvervangende agenten en de wettelijke vertegenwoordigers van de verkoper. De essentiële contractuele verplichtingen omvatten met name de verplichting om het artikel aan de klant te overhandigen en het eigendom ervan te verwerven. Bovendien moet de verkoper het artikel vrij van materiële en juridische gebreken leveren.

§ 7 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank
Als de klant een handelaar is, is de plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit contractuele relaties met de verkoper en de bevoegde rechtbank de plaats van vestiging van de verkoper.

§ 8 Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform (OS-platform) voor de online beslechting van consumentengeschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr
(open een nieuw browservenster, kopieer de bovenstaande link van de pagina en plak deze in de adresbalk van het nieuwe browservenster).
Consumenten hebben de mogelijkheid om hun geschillen te beslechten met de algemene consumentenarbitragecommissie van het Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.Verbraucher-schlichter.de
(open een nieuw browservenster, kopieer de bovenstaande link van de pagina en plak deze in de adresbalk van het nieuwe browservenster). Wij zijn verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor deze instantie.
LET OP: Bij misbruik worden kosten in rekening gebracht bij de consument. Wij raden u daarom aan eerst contact op te nemen met IDEALDERM GmbH om tot een oplossing te komen.
Ons e-mailadres voor klachten van consumenten: terms-en@idealderm.com

§ 9 Inkoopvoorwaarden
De volgende inkoopvoorwaarden (“GPC”) zijn uitsluitend van toepassing op onze bestellingen en transacties:
www.idealderm.com/fix/aeb.txt

§ 10 Contracttaal
Onze contracttaal is Duits.

§ 11 Betaalmogelijkheden
Betalingsmogelijkheden:
We accepteren de volgende betaalmethoden (alleen vooruitbetaling):
- Directe bankoverschrijving
- PayPal
- Kredietkaart: Mastercard, VISA, ...
- Bankoverschrijving: U maakt het factuurbedrag vooraf over.

§ 12 Herroeping
Na herroeping zijn de kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van de koper.

Gezien de kwetsbaarheid van de producten dient de klant ervoor te zorgen dat de verzending naar behoren wordt uitgevoerd. De producten moeten zorgvuldig worden verpakt en tegen stoten worden beschermd. Gewone enveloppen, zoals luchtkussenenveloppen, moeten worden vervangen door stevig karton, indien mogelijk verdubbeld, om beschadiging van kwetsbare producten tijdens het transport te voorkomen.
In geval van beschadiging of verlies van de inhoud van het pakket (bijv. een product aangeboden volgens de waarde van de bestelling), heeft IDEALDERM het recht om restitutie te vragen van het bedrag van de producten en/of de gratis verzonden producten.

 

Afwijkende verkoopvoorwaarden van de leverancier worden alleen geaccepteerd indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. De onvoorwaardelijke aanvaarding van diensten en leveringen of hun betaling houdt geen goedkeuring in van de verkoopvoorwaarden van de leverancier.

Scheidbaarheidsclausule
Indien afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ineffectieve regeling dient dan te worden vervangen door een regeling waarvan het economisch succes zo dicht mogelijk bij dat van de niet-effectieve regeling komt.

Wij hebben het recht om de gegevens over de klant te verwerken, die we van de klant zelf of van derden ontvangen in het kader van of in verband met de zakelijke relatie, in de zin van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat de vertaling alleen voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Duitstalige versie uw gebruik van de site en uw aankoop van producten zal bepalen.

Wir versenden mit DHL Expess
Wir versenden mit Deutscher Post
Wir akzeptieren Zahlungen per Vorkasse
Wir akzeptieren Zahlungen per Paypal
Wir akzeptieren Zahlungen per VISA
Wir akzeptieren Zahlungen per Mastercard
* Alle prijzen incl. wettelijke btw, excl. verzending
Uw WhatsApp-contact met de Schoonheidsadviseur van IDEALDERM
Schoonheidsadviseur
Hallo en welkom bij IDEALDERM
Hoe kan ik u helpen?
Voor deze dienst heb je WhatsApp nodig. Als alternatief kunt u onze Contact Formulier gebruiken.
Icon Whatsapp