Herroepingsrecht

annulering
Herroepingsrecht voor consumenten

Als de koper consument is i.S.d. ß 13 BGB (elke natuurlijke persoon die een juridisch advies afsloot voor doeleinden die wederom aanbeden werden dan een van de zijne) was:

annulering

het terugtrekken

U hebt het recht om deze vertraging binnen veertien dagen zonder opgave van reden in te trekken. De opzegtermijn wordt vier keer bepaald gedurende de dag dat u of een door u genoemde derde, de neef is van de vervoerder die in het bezit was. hoed
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen


IDEALDERM GmbH
Mevr. Faiza Lemoine
Albstr. 2
D-73432 Aalen
Tel: +49 7367 92494 10
Fax: +49 7367 92494 12
E-Mail: agb-de@idealderm.com

door middel van een positieve verklaring, fax of e-mail, en informeert u over uw beslissing om deze vertraging te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping verpesten, wat niet verplicht is. Om de annuleringsperiode te handhaven, is het raadzaam om de annuleringsperiode te wijzigen voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit deze vertraging, we hebben gewonnen van jullie die de kosten van de voorziening (met uitzondering van de extra kosten die goed gaan, dat is de aard van de andere is dan die van ons laatste verschepen levering)) uiterlijk veertien dagen na terugbetaling van de dag waarop de kennisgeving van opzegging van dit contract is ontvangen. Voor deze terugbetaling verwennen wij u met betaalmiddelen die u nodig heeft om uw terugbetaling te bereiken. U bent in geen geval gereden op wegen met terugbetalingskosten.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen, dat u de goederen hebt geretourneerd. Dit zijn er maar een paar, en elke veertien dagen vanaf de dag dat je ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract, om ons terug te sturen of je over te geven. De deadline is gehaald als u vůůr de deadline van veertien dagen verzendt.

Langzaam de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U moet betalen voor waardeverlies van de goederen, als dit verlies van waarde te wijten is aan een onderzoek van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

Je kunt zien dat je op de juiste plek bent, dat je te maken hebt met de hygiŽne van de hygiŽne van je gezondheid, omdat je er verliefd op bent geworden.
Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een andere versie van de verpakking, als de zeehond na levering wordt weggesmoord.

This is a translation of the original German document and for convenience purposes only.

Cancellation

Right of Withdrawal

If the buyer is consumer i.S.d. ß 13 BGB (any natural person who concludes a legal transaction for purposes that are predominantly neither their commercial nor their independent professional activity can be attributed) the following applies:

Cancellation

Withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without giving any reason. The cancellation period is fourteen days from the date on which you or a third party named by you, who is not the carrier, has taken possession of the goods.
To exercise your right of withdrawal, you must contact us IDEALDERM GmbH

IDEALDERM GmbH
Mrs. Faiza Lemoine
Albstr. 2
D-73432 Aalen
Tel: +49 (0) 7367 92494 10
Fax: +49 (0) 7367 92494 12
E-Mail: terms-en@idealderm.com

by means of a clear statement (such as a letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to withdraw from this contract. You can use the attached model withdrawal form, which is not required. In order to maintain the cancellation period, it is sufficient for you to send the notification of the exercise of the right of withdrawal before the expiry of the withdrawal period.

Consequences of the cancellation

If you withdraw from this Agreement, we have selected all payments we have received from you, including delivery charges (except for the additional costs arising from choosing a different delivery method than the most favorable standard delivery we offer have to repay immediately and at the latest within fourteen days from the date on which the notification of your revocation of this contract has reached us. For this repayment, we will use the same means of payment as you used in the original transaction, unless expressly agreed otherwise with you; In no case will you be charged for this repayment fees.

We may refuse repayment until we have received the goods back or until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is the earlier. You must return the goods to us immediately and in any event not later than fourteen days from the date on which you inform us of the cancellation of this contract. The deadline is met if you send the goods before the deadline of fourteen days.

You bear the immediate costs of returning the goods.

You only have to pay for a possible loss in value of the goods, if this loss of value is due to a handling that is not necessary for the examination of the nature, characteristics and functioning of the goods.

Exclusion of the right of withdrawal

The right of withdrawal does not apply to the following contracts:

Contracts for the delivery of sealed goods which are not suitable for return for reasons of health or hygiene if their seal has been removed after delivery.
Contracts for the supply of sound or video recordings or computer software in a sealed package, when the seal has been removed after delivery.
Model withdrawal form
(If you want to cancel the contract, please fill in this form and send it back.)
At
IDEALDERM GmbH
Mrs. Faiza Lemoine
Albstr. 2
D-73432 Aalen
Tel: +49 (0) 7367 92494 10
Fax: +49 (0) 7367 92494 12
E-Mail: terms-en@idealderm.com


I / we (*) hereby revoke the contract concluded by me / us (*) for the purchase of the following goods (*) / the provision of the following service (*)
_______________________________________________
_______________________________________________

Ordered on ___________________ (*) ​​/ received on _______________________ (*)

Name of the consumer (s) ______________________________________

Address of the consumer (s)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________ _______________________________________________________
Date Signature of the consumer (s) (only when notified on paper)

(*) Please cross off what is not applicable.

You agree that the translation is provided for convenience only and that the German language version will govern your use of the Site and your purchase of products.