Gegevensbescherming

Privacy Policy
We stellen uw interesse in onze website op prijs. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het gevraagde bestand, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en ons niet toe te laten tot een conclusie te komen over uw persoon.

Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantenaccount
We verzamelen persoonlijke informatie als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om aan het contract te voldoen en uw vragen te verwerken. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor de gegevens te gebruiken is wettelijk toegestaan ​​en waarover we u hieronder informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de onderstaande contactoptie of via een speciale functie in het klantaccount.

Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract
Voor de uitvoering van het contract, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de rederij die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling die opdracht heeft gegeven tot de betaling en alle betalingsdienstaanbieders die wij in opdracht hebben gegeven om de betalingen of de geselecteerde betalingsdienst te verwerken. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, op voorwaarde dat u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gegevensgebruik bij registratie voor de e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen we de vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen volgens uw toestemming. Het uitschrijven van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de onderstaande contactoptie of via een speciale link in de nieuwsbrief.

Datagebruik voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht op bezwaar
Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of een service en u hebt hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor vergelijkbare producten, zoals de reeds gekochte, uit ons assortiment per e-mail te sturen , U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een speciale koppeling in het e-mailbericht, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Gebruik van gegevens voor postadvertenties en uw recht om bezwaar aan te tekenen
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u ontvangen als onderdeel van de contractuele relatie, uw titel, academische graad, geboortejaar en beroep, filiaal of bedrijfsnaam te hebben samengevat. Bewaar lijsten en gebruik voor uw eigen promotionele doeleinden, bijvoorbeeld voor het per brief verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Kredietcontrole en scoren
Als we van tevoren zijn, bijvoorbeeld In het geval van aankoop op rekening behouden wij ons het recht voor om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde servicebedrijven (kredietreferentiebureaus) om onze legitieme belangen te beschermen. Voor dit doel zullen we uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole overdragen aan de volgende bedrijven:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss

mediafinanz AG
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg

arvato infoscore GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden

Deltavista GmbH
Freisinger
Landstraße 74
80939 München

De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Wij gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een verzuim voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Uw belangen die bescherming verdienen, worden in aanmerking genomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten

Als u kiest voor Klarna's betaaldiensten, vragen wij uw toestemming om de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole naar Klarna te verzenden. In Duitsland, voor de identiteit en het krediet, check de in Privacybeleid van Klarnas -  Klarnas Datenschutzerklärung worden gebruikt. U kunt op elk moment uw toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens tegen Klarna intrekken.

Anders

PayPal, PayPal Express, PayPal Plus

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruik van 1&1 IONOS WebAnalytics voor webanalyse

Welke technologieën gebruikt 1&1 IONOS om de gegevens te bepalen?
De gegevens worden bepaald door een pixel of door een logbestand. WebAnalytics gebruikt geen cookies om persoonlijke informatie te beschermen.

Welke gegevens heeft 1&1 IONOS-winkel van bezoekers van mijn site?
1&1 IONOS slaat geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers op, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over de individuele bezoekers. De volgende gegevens worden verzameld:

Verwijzer (eerder bezochte website)
Gevraagde website of bestand
Browser type en browserversie
Besturingssysteem gebruikt
Gebruikt apparaattype
Tijdstip van toegang
IP-adres in anonieme vorm (alleen gebruikt om de locatie van toegang te bepalen)
Met welk doel worden de gegevens verzameld?
In WebAnalytics worden alleen gegevens verzameld voor statistische evaluatie en technische optimalisatie van de website.

Worden gegevens gedeeld met derden?
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.
 

Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) en met betrekking tot uw gebruik van de website van Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin die u kunt  diesen Link klik om te voorkomen dat Google Analytics op deze site in de toekomst wordt gevolgd. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Facebook, Google+, Twitter en Instagram plug-insOp onze website, zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook en Google+, worden de microblogdienst Twitter en Instagram gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC. aangeboden ("provider").


 

Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun uiterlijk vindt u hier: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Een overzicht van de plug-ins van Google en hun uiterlijk vindt u hier:

https://developers.google.com/+/web/

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Klik hier voor een overzicht van de Twitter-knoppen en hun uiterlijk:

https://twitter.com/about/resources/buttons
 

Instagram wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Instagram"). Een overzicht van de Instagram-knoppen en hun uiterlijk vindt u hier:http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende provider in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij een van de services, kunnen de providers het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw profiel op Facebook, Google+, Twitter of Instagram. Als u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld de knoppen "Vind ik leuk", "+1", "Tweet" of "Instagram", wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar de server van een provider verzonden en daar gered. De informatie zal ook op het sociale netwerk worden gepost, op uw Twitter. Gepubliceerde Instagram-account en daar weergegeven aan uw contacten
 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Privacybeleid vanTwitter: https://twitter.com/privacy
Privacybeleid van Instagram https://help.instagram.com/155833707900388/
 

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Twitter of Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct in uw profiel in de betreffende dienst plaatsen, moet u zich afmelden bij de betreffende service voordat u onze website bezoekt. U kunt volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen, zelfs met invoegtoepassingen voor uw browser. Met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

Gebruik van AddThis-plug-ins (bijvoorbeeld knop "Delen")

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de AddThis-bladwijzerservice van AddThis LLC, Inc. 8000 West Park Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, VS ("AddThis"). De plug-ins zijn meestal gemarkeerd met een AddThis-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranje achtergrond. Een overzicht van de AddThis-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier:  https://www.addthis.com/get/sharing

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de AddThis-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door AddThis naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door integratie voegt AddThis de informatie toe dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website en slaat een cookie op uw apparaat op om uw browser te identificeren. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een AddThis-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens om anonieme gebruikersprofielen te maken, die als basis dienen voor gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties van bezoekers aan websites met AddThis-plug-ins.


Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch AddThis entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
 

Als u in de toekomst bezwaar wilt maken tegen de gegevensverzameling door AddThis, kunt u een zogenoemde opt-out-cookie instellen, die u kunt downloaden via de volgende link:  http://www.addthis.com/privacy/opt-out  Je kunt ook volledig voorkomen dat de invoegtoepassingen AddThis worden geladen met add-ons voor je browser. Bijvoorbeeld met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

Met behulp van Pinterest-plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale Pinterest-netwerk van Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS ("Pinterest"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Pinterest-logo. Een overzicht van de Pinterest-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
 

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plug-in wordt door Pinterest rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Pinterest de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen Pinterest-profiel hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Pinterest. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Pinterest-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Pinterest-profiel. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "pin it" te drukken of een opmerking achter te laten, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Pinterest-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op uw Pinterest-profiel worden gepubliceerd en aan uw Pinterest-volgers worden getoond.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u  Datenschutzhinweisen von Pinterest
 

Als u niet wilt dat Pinterest de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Pinterest-profiel, moet u zich bij Pinterest afmelden voordat u onze website bezoekt. Je kunt ook volledig voorkomen dat de Pinterest-plug-ins worden geladen met add-ons voor je browser, bijvoorbeeld de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

Xing-plug-ins gebruiken

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Xing, dat wordt beheerd door Xing AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland ("Xing"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Xing-logo. Een overzicht van de Xing-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://dev.xing.com/plugins/
 

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Xing. De inhoud van de plug-in wordt door Xing rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Xing de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze website, zelfs als u geen Xing-profiel hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Xing. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Xing-server verzonden.
 

Als u bent aangemeld bij Xing, kan Xing uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Xing-profiel. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Delen" te drukken of een opmerking achter te laten, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Xing verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op uw Xing-profiel worden gepubliceerd en aan uw Xing-contacten worden getoond.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Xing, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u Datenschutzhinweisen von Xing:  Als u niet wilt dat Xing de gegevens die via onze website worden verzameld rechtstreeks koppelt aan uw Xing-profiel, moet u zich bij Xing afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Xing-plug-ins volledig voorkomen, zelfs met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/). "

YouTube-videoplug-ins

Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google Inc ('Provider').
YouTube wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Voor video's van YouTube die op onze site zijn opgenomen, is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld. Dit betekent dat geen informatie wordt verzameld en opgeslagen op YouTube door bezoekers van de website, tenzij ze de video afspelen. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Vimeo-video-plug-ins

Op deze website is inhoud van derde aanbieders geïntegreerd. Deze inhoud wordt geleverd door Vimeo LLC ("Provider"). Vimeo wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo"). Voor video's van Vimeo, die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de trackingtool Google Analytics automatisch geïntegreerd. We hebben geen invloed op de instellingen van de tracking en de resultaten van de analyse en kunnen deze niet zien. Webbeacons worden bovendien ingesteld via de insluiting van Vimeo-video's op de bezoekers van de website.

Om het instellen van trackingcookies van Google Analytics te voorkomen, kunt u het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plugin die u kunt  diesen Link klik om te voorkomen dat Google Analytics op deze site in de toekomst wordt gevolgd. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de provider, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u  Datenschutzhinweisen von Vimeo

Waarderingsherinnering door Trusted Shops

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling door een overeenkomstig selectievakje in te schakelen of door op een knop voor dit doel te klikken, sturen wij uw e-mailadres voor de herinnering om een ​​beoordeling van uw bestelling in te dienen bij de Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een ​​beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Recht op informatie en contact

U hebt het recht op gratis informatie over de gegevens die over ons zijn opgeslagen, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens in onze opdruk.

Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops-advocaat in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke-advocaten.